top of page

Metal Bible- Outreach at Motorveckan in Sweden This July


On July 24-27, Metal Bible International and Metal Sanctuary will make a common mission outreach at Motorveckan in Lycksele, Sweden. Motorveckan draws annually to around 70 000 visitors and we see it as an excellent opportunity to reach out to rockers, bikers and other motor interested. We are planning to be in place during Wednesday to Saturday when there is the most activity in town these days. As we want to be able to give away Bibles to those who want one, we need, besides several Metal Bibles, also to buy a number of different other special Bibles, such as Motor, Biker and Trucker Bibles. Do you want to join us and support our cause? In this case, there is a possibility to donate any amount via this fundraiser. All contributions, regardless of size, are extremely welcome. As an example, we can tell you that for every 100 SEK (11$) we get in we can buy up three Bibles to distribute. All revenue goes full to the purchase of Bibles. Other expenses related to the bet we pay for ourselves. Thank you for support and God bless you! Metal Bible International & Metal Sanctuary www.metalbibleinternational.com www.metalsanctuary.org Swish: 1231153626 "Motorveckan" Plusgiro: 861484-4 "Motorveckan" Bankgiro: 5229-5136 "Motorveckan" Paypal: Paypal@Metalbibleinternational.Com "Motorveckan"

CLICK on the picture below to go to donation page:

SVENSKA Den 24-27 juli kommer Metal Bible International och Metal Sanctuary att göra en gemensam missionssatsning på Motorveckan i Lycksele. Motorveckan drar årligen till sig ca 70 000 besökare och vi ser det som ett utmärkt tillfälle att nå ut till rockers, bikers och andra motorintresserade. Alla som vill kan komma till oss och ta ett ex. Vi planerar att finnas på plats under onsdag till lördag då det är mest aktivitet i stan dessa dagar. Eftersom vi vill kunna ge bort biblar till dem som vill ha en behöver vi förutom flera Metalbiblar även köpa in ett antal olika andra specialbiblar, såsom Motor-, Biker- och Truckbiblar. Vill du vara med och stödja vår satsning? I så fall finns möjlighet att via denna insamling skänka valfritt belopp. Alla bidrag, oavsett storlek, är oerhört välkomna. Som exempel så kan vi berätta att för varje 100 SEK vi får in kan vi köpa upp tre biblar att dela ut. Alla intäkter går oavkortat till inköp av biblar. Övriga omkostnader i samband med satsningen bekostar vi själva. Tack för stöd och Gud välsigne er! Metal Bible International & Metal Sanctuary www.metalbibleinternational.com www.metalsanctuary.org Swish: 1231153626 "Motorveckan" Plusgiro: 861484-4 "Motorveckan" Bankgiro: 5229-5136 "Motorveckan" Paypal: paypal@metalbibleinternational.com "Motorveckan"

Click button to like this post, or below to like our whole page

Heaven's Metal Magazine Presents: White Throne Radio
 Recent   
 Posts  
Archives
Heaven's Metal
bottom of page